Sản Phẩm

 • POLY ALUMINIUM CHLORIDE – PAC

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: PAC
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: China
  Công thức Hóa học: Al2(OH)nCl6-n]m
  Tình trang: PAC đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • POLYMER ANION

  0 trên 5

  Mã sản phẩm:  ANION

  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: Anh
  Công thức hóa học: (C3H5NO)n

  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • POLYMER CATION

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CATION
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: Anh
  Công thức Hóa học: CONH2[CH2-CH-]n
  Tình trang: Polymer Cation đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PROPYLENE GLYCOL(PG)

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: PG

  Giá: Liên hệ

  Quy cách: 215 KG/PHUY
  Xuất xứ: THÁI/DOW
  Công thức: CH3-CH(OH)-CH2OH; C3H8O2

  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • SẮT SULFATE HEPTA 98%

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: FESO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: Việt Nam, China
  Công thức Hóa học: FeSO4.7H20
  Tình trang: Phèn sắt Sulfate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • SODA ASH LIGHT – NA2CO3 99%

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: NA2CO3
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: China
  Hàm lượng: 99%
  Tình trang: Soda đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • SODIUM SULFATE – Na2SO4

  0 trên 5

  Mã sản phẩm:  NA2SO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 50kg/bao
  Xuất xứ: China, Indo
  Hàm lượng : 99%
  Tình trang: Natri Sulfate (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • TOLUENE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: TO

  Giá: Liên Hệ

  Tên hoá học : Toluene, Methyl Benzene.

  Công thức phân tử: C6H5CH3­

  Quy cách : 179kg/Phuy , 30lit/Can

  Xuất xứ : Korea

  ình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • VÔI BỘT CA(OH)2

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CAOH

  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao, 1ton/bao
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: Ca(OH)2
  Hàm lượng: 98%
  Tình trang: Vôi bột đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.