Hóa chất cơ bản

 • AXIT CLORHIDRIC | HCl 32%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: HCl
  Hàm lượng: 32 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg / can nhựa
  Tình trạng: Acid Clorhydric HCl đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • AXIT SUNFURIC | H2SO4 98%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: H2SO4
  Hàm lượng: 98%
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg/can, 220kg/phuy, xe bồn
  Tình trạng: Acid Sulfuric H2SO4 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • SODIUM HYPOCHLORIDE | NƯỚC JAVEN 10%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: NAOCL
  Hàm lượng: 10 – 12 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg/can, 1000kg/IBC Tank
  Tình trạng: Sodium Hypochloride – Nước Javen đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE 99%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: MgSO4.7H2O
  Hàm lượng: 99%
  Xuất xứ: China
  Quy cách: 25kg / bao
  Tình trạng: Magnesium Sulfate Heptahydrate MgSO4.7H2O  99% đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com
 • COPPER SULFATE PENTAHYDRATE 99%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: CuSO4.5H2O
  Hàm lượng: 99%
  Xuất xứ: Taiwan, China
  Quy cách: 25kg / bao
  Tình trạng: Copper Sulfate Pentahydrate – Đồng Sulphate 99% đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com
 • CALCIUM CHLORIDE POWDER | CACL2 96%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: CaCl2
  Hàm lượng: 96%
  Xuất xứ: China
  Quy cách: 25kg/bao
  Tình trạng: Calcium Chloride (Powder) 96% đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • AXIT SUNFURIC | H2SO4 98%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: H2SO4
  Hàm lượng: 98%
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg/can, 220kg/phuy, xe bồn
  Tình trạng: Acid Sulfuric H2SO4 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • AXIT CLORHIDRIC | HCl 32%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: HCl
  Hàm lượng: 32 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg / can nhựa
  Tình trạng: Acid Clorhydric HCl đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • ACID ACETIC | DẤM CÔNG NGHIỆP

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: CH3COOH
  Hàm lượng: 99%
  Xuất xứ: Taiwan
  Quy cách: 30kg / can nhựa
  Tình trạng: Acid Acetic đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com
 • CALCIUM HYDRATE | VÔI BỘT CA(OH)2 92%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: CA(OH)2
  Hàm lượng: 92 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 50kg / bao
  Tình trạng: Calcium Hydrate – Vôi bột đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • SODIUM HYPOCHLORIDE | NƯỚC JAVEN

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: NAOCL
  Hàm lượng: 10 – 12 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg/can, 1000kg/IBC Tank
  Tình trạng: Sodium Hypochloride – Nước Javen đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

Chat With Me on Zalo