Sản Phẩm

 • ACETONE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: ACE

  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 160 kg/Phuy , 30Lit/Can
  Xuất xứ: Taiwan
  Công thức phân tử: CH3-CO-CH3

  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • ACID ACETIC-DẤM CÔNG NGHIỆP

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CH3COOH
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can
  Xuất xứ: Taiwan
  Công thức Hóa học:
  Tình trang: Acid Acetic đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • ACID NITRIC HNO3

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: HNO3

  Giá: Liên Hệ

  Quy cách : 35kg/can
  Xuất xứ : Korea
  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • AMIONI NHÔM SULFAT

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: NH4ALSO4

  Giá: Liên Hệ

  CAS No: 7784-25-0 , 7784-26-1 (dodecahydrate)
  Công thức phân tử: (NH4 )Al(SO4)2
  Tình trang: Phèn nhôm Amoni đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • AXIT CLOHIDRIC HCL 32%

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: HCL
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Hàm lượng : 30-32%
  Tình trang: Acid HCl đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • AXIT SUNFURIC H2SO4 98%

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: H2SO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Hàm lượng: 98% – 60% – 30%
  Tình trang: Acid Sulfuric đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • BORAX DECAHYDRATE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: BORAX10
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25 kg/bao
  Hàm lượng: (B2O3) 37%
  Xuất xứ: Mỹ
  Công thức Hóa học: Na2B4O7.10H2O
  Tình trang: Borax Decahydrate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • BORAX PENTAHYDRATE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: BORAX
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25 kg/bao
  Hàm lượng: 99,9%
  Xuất xứ: Mỹ
  Công thức Hóa học: Na2B4O7.5H2O
  Tình trang: Borax Pentahydrate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • CAUSTIC SODA FLAKES – NaOH VẢY

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: NAOH
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: China
  Công thức Hóa học: NaOH
  Hàm lượng: 99%
  Tình trang: Xút vảy đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • CHẤT KHỬ MÀU BWD-01

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: BWD-01
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 250kg/phuy nhựa
  Xuất xứ: China
  Tình trang: Chất khử màu BWD-01 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • CLORIN 70

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CHLORIN70
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 45-50kg/thùng
  Xuất xứ: Ấn Độ, China, Nhật
  Công thức Hóa học: Ca(OCl)2 (Calci hypochloride) và NaOCl (Natri hypochloride).
  Tình trang: Chlorin đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

   

 • DẦU ÔNG GIÀ

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CYC
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 200lit/phuy
  Tên gọi: Dầu ông già – Cyclohexanone (CYC)
  Công thức Hóa học: C­6H10O
  Tình trang: Phèn sắt 2 Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.