Sản Phẩm

 • AXIT CLORHIDRIC | HCl 32%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: HCl
  Hàm lượng: 32 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg / can nhựa
  Tình trạng: Acid Clorhydric HCl đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • AXIT SUNFURIC | H2SO4 98%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: H2SO4
  Hàm lượng: 98%
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg/can, 220kg/phuy, xe bồn
  Tình trạng: Acid Sulfuric H2SO4 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • POLYMER CATION KMR

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: CATIONKMR
  Hàm lượng:
  Xuất xứ: Anh
  Quy cách: 25kg /bao
  Tình trạng: Polymer Cation KMR đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • POLYMER ANION KMR

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: ANIONKMR
  Hàm lượng:
  Xuất xứ: Anh
  Quy cách: 25kg / bao
  Tình trạng: Polymer Anion KMR đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • SODA ASH LIGHT | NATRI CACBONAT 99%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: Na2CO3
  Hàm lượng: 99 %
  Xuất xứ: China
  Quy cách: 50kg/bao
  Tình trạng: Soda Ash Light Na2CO3 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • SODIUM HYPOCHLORIDE | NƯỚC JAVEN 10%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: NAOCL
  Hàm lượng: 10 – 12 %
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 30kg/can, 1000kg/IBC Tank
  Tình trạng: Sodium Hypochloride – Nước Javen đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • HYDROGEN PEROXIDE | ÔXI GIÀ 50%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: H2O2
  Hàm lượng: 50 %
  Xuất xứ: Thailand, Korea
  Quy cách: 35kg / can
  Tình trạng: Hydrogen Peroxide H2O2 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • POLY ALUMINIUM CHLORIDE | PAC 30%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: PAC
  Hàm lượng: 30 %
  Xuất xứ: China
  Quy cách: 25kg / bao
  Tình trạng: Poly Aluminium Chloride – PAC đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • ALUMINIUM SULFATE | PHÈN NHÔM SUNFAT 17%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: AL2(SO4)3.18H20
  Hàm lượng: Al2O3 >= 17 %
  Xuất xứ: China, Việt Nam, Indo
  Quy cách: 25kg/bao, 50kg/bao
  Tình trạng: Aluminium Sulfate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • CALCIUM HYPOCHLORITE | CHLORINE 70%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: Ca(OCl)2
  Hàm lượng: 70%
  Xuất xứ: Japan, China, India
  Quy cách: 45 – 50kg/thùng
  Tình trạng: Calcium Hypochloride – Chlorin 70% đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • FERROUS SULFATE HEPTAHYDRATE 98%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: FeSO4.7H20
  Hàm lượng: 98%
  Xuất xứ: China
  Quy cách: 25kg/bao
  Tình trạng: Ferrous Sulfate Heptahydrate – Phèn sắt Sulfate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

 • CAUSTIC SODA FLAKES | XÚT VẢY 99%

  0 out of 5
  Mã sản phẩm: NAOH
  Hàm lượng: 99 %
  Xuất xứ: China
  Quy cách: 25kg / bao
  Tình trạng: Caustic Soda Flake – Xút vảy đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com

   

Chat With Me on Zalo