Sản Phẩm

 • ETHANOL CÔNG NGHIỆP

  0 trên 5

  Quy cách: 210 Lit/Phuy ~ 165 Kg/Phuy, 30 Lit/Can
  Xuất xứ: Việt Nam
  Cồn công nghiệp – Ethanol Industry là cồn khi sản xuất từ khoai mì chưa loại bỏ hoàn toàn tạp chất.
  Công thức: C2H6O hoặc C2H5OH.
  Nồng độ: 96 độ, 99,5 độ.
  Tên gọi khác : Ethanol, Rượu etylic, Cồn.
  Được sản xuất bởi: Lên men tinh bột (sắn, ngô) hoặc lên men rỉ đường.

 • HÓA CHẤT KHỬ MÀU NT71

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: NT71
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 250kg/phuy, 1250kg/Tank
  Xuất xứ: Việt Nam
  Tình trang: Chất khử màu nước thải NT71 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • HYDROGEN PEROXIDE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: HYDROGEN PEROXIDE (OXY GIÀ)
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 35kg/ Can, IBC Tannk

  Xuất xứ: Thái Lan
  Công thức hóa học: H2O2
  Tình trang: Ôxy Già H2O2 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • IBC tank – Bồn nhựa 1m3

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: IBC
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 1M3/IBC
  Xuất xứ
  Công thức Hóa học:
  Tình trang: IBC Tank đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • KẼM SULFATE HEPTA

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: ZNSO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: Việt Nam, China
  Công thức Hóa học: ZnSO4.7H20
  Tình trang: Kẽm Sulfate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • METHANOL

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: ME

  Giá: Liên hệ

  Quy cách: 210 lit/phuy ~ 163 kg/phuy, 30 lit/can ~ 30 kg/ can.
  Xuất xứ: Malaysia.

  Tình trang: Dung môi Methanol đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • MONOETHYLENE GLYCOL (MEG)

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: MEG

  Giá: Liên Hệ

  Quy cách: 235kg/ Phuy
  Xuất xứ: Malaysia
  Công thức phân tử: C2H6O2

  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • NƯỚC JAVEN

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: NaClO
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: NaClO
  Tình trang: nước Javen đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PHÈN NHÔM

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: ALSO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 50kg/bao
  Xuất xứ: Taiwan, Viet Nam, Indo
  Công thức Hóa học: Al2(SO4)3
  Tình trang: Phèn nhôm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

   

 • PHÈN SẮT 2 CLORUA

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: FECL2
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: FeCL2
  Tình trang: Phèn sắt 2 Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PHÈN SẮT CLORUA (FECL2)

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: FECL2
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: FeCL2
  Tình trang: Phèn sắt Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PHÈN SẮT II CLORUA

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: FECL2
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: FeCL2
  Tình trang: Phèn sắt II Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.