Author - manager

Ứng dụng của vôi bột, đá vôi trong xử lý môi trường

1. Sử dụng vôi bột xử lý các chất ô nhiễm không khí

 Vôi bột được sử dụng trong các quá trình xử lý khí thải, làm giảm đáng kể mức đọ ô nhiễm không khí.
Việc nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến việc gia tăng đốt các loại nhiên liệu hóa thạch. Các loại nhiên liệu này có chứa nhiều sulphur và thải trực tiếp ra bầu không khí, đây là nguyên nhân chủ yếu dãn đến […]

Sử dụng vôi bột trong nuôi trồng thủy sản

Sử dụng vôi bột trong nuôi trồng thủy sản để ổn định pH, giảm tảo, khử phèn, và sát khuẩn bờ ao, đáy ao, làm trong nước, giảm CO2, phân hủy mùn bã đáy ao,…
I. Các loại vôi bột dùng trong nuôi trồng thủy sản
1. Vôi bột nông nghiệp/đá vôi hoặc vỏ sò nghiền (CaCO3)
– Dạng đá vôi hay vỏ sò nghiền, chất lượng của loại vôi này khác nhau. Vôi bột mịn sẽ thích hợp cho nuôi trồng […]