Hóa chất xử lý nước thải

 • AMIONI NHÔM SULFAT

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: NH4ALSO4

  Giá: Liên Hệ

  CAS No: 7784-25-0 , 7784-26-1 (dodecahydrate)
  Công thức phân tử: (NH4 )Al(SO4)2
  Tình trang: Phèn nhôm Amoni đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • Hot

  CAUSTIC SODA FLAKES – NaOH VẢY

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: NAOH
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: China
  Công thức Hóa học: NaOH
  Hàm lượng: 99%
  Tình trang: Xút vảy đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • CHẤT KHỬ MÀU BWD-01

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: BWD-01
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 250kg/phuy nhựa
  Xuất xứ: China
  Tình trang: Chất khử màu BWD-01 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • CLORIN 70

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: CHLORIN70
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 45-50kg/thùng
  Xuất xứ: Ấn Độ, China, Nhật
  Công thức Hóa học: Ca(OCl)2 (Calci hypochloride) và NaOCl (Natri hypochloride).
  Tình trang: Chlorin đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

   

 • Hot

  HÓA CHẤT KHỬ MÀU NT71

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: NT71
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 250kg/phuy, 1250kg/Tank
  Xuất xứ: Việt Nam
  Tình trang: Chất khử màu nước thải NT71 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • HYDROGEN PEROXIDE

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: HYDROGEN PEROXIDE (OXY GIÀ)
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 35kg/ Can, IBC Tannk

  Xuất xứ: Thái Lan
  Công thức hóa học: H2O2
  Tình trang: Ôxy Già H2O2 đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PHÈN NHÔM

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: ALSO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 50kg/bao
  Xuất xứ: Taiwan, Viet Nam, Indo
  Công thức Hóa học: Al2(SO4)3
  Tình trang: Phèn nhôm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

   

 • PHÈN SẮT 2 CLORUA

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: FECL2
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: FeCL2
  Tình trang: Phèn sắt 2 Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PHÈN SẮT CLORUA (FECL2)

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: FECL2
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: FeCL2
  Tình trang: Phèn sắt Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • PHÈN SẮT II CLORUA

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: FECL2
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: FeCL2
  Tình trang: Phèn sắt II Clorua (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • POLY ALUMINIUM CHLORIDE – PAC

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: PAC
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: China
  Công thức Hóa học: Al2(OH)nCl6-n]m
  Tình trang: PAC đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • Hot

  POLYMER ANION

  0 out of 5

  Mã sản phẩm:  ANION

  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: Anh
  Công thức hóa học: (C3H5NO)n

  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.