Hóa chất cơ bản

 • ACID ACETIC-DẤM CÔNG NGHIỆP

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CH3COOH
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can
  Xuất xứ: Taiwan
  Công thức Hóa học:
  Tình trang: Acid Acetic đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • ACID NITRIC HNO3

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: HNO3

  Giá: Liên Hệ

  Quy cách : 35kg/can
  Xuất xứ : Korea
  Tình trang: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • AXIT CLOHIDRIC HCL 32%

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: HCL
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Hàm lượng : 30-32%
  Tình trang: Acid HCl đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • AXIT SUNFURIC H2SO4 98%

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: H2SO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 30lit/Can, IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Hàm lượng: 98% – 60% – 30%
  Tình trang: Acid Sulfuric đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • BORAX DECAHYDRATE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: BORAX10
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25 kg/bao
  Hàm lượng: (B2O3) 37%
  Xuất xứ: Mỹ
  Công thức Hóa học: Na2B4O7.10H2O
  Tình trang: Borax Decahydrate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • BORAX PENTAHYDRATE

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: BORAX
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25 kg/bao
  Hàm lượng: 99,9%
  Xuất xứ: Mỹ
  Công thức Hóa học: Na2B4O7.5H2O
  Tình trang: Borax Pentahydrate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • KẼM SULFATE HEPTA

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: ZNSO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao
  Xuất xứ: Việt Nam, China
  Công thức Hóa học: ZnSO4.7H20
  Tình trang: Kẽm Sulfate đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • NƯỚC JAVEN

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: NaClO
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: IBC Tank, xe bồn
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: NaClO
  Tình trang: nước Javen đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • SODIUM SULFATE – Na2SO4

  0 trên 5

  Mã sản phẩm:  NA2SO4
  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 50kg/bao
  Xuất xứ: China, Indo
  Hàm lượng : 99%
  Tình trang: Natri Sulfate (FeCl2) đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.

 • VÔI BỘT CA(OH)2

  0 trên 5

  Mã sản phẩm: CAOH

  Giá: Liên Hệ
  Quy cách: 25kg/bao, 1ton/bao
  Xuất xứ: Việt Nam
  Công thức Hóa học: Ca(OH)2
  Hàm lượng: 98%
  Tình trang: Vôi bột đang có bán tại Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Việt Hợp.
  Liên hệ: 0981 970 978 – Email: viethopce@gmail.com.